SSPFinance Group

Sprawdzone sposoby i procedury skutecznej windykajci w naszym kodeksie dobrych praktyk

kodeks dodrych praktyk SSP Finance

SSP Finance Group jest podmiotem wyspecjalizowanym w kompleksowej obsłudze wierzytelności. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony transakcji handlowych jak również szybkie i efektywne prowadzenie działań windykacyjnych w imieniu naszych klientów zarówno w Polsce jak i za granicą. Niejednokrotnie poza działaniami stricte windykacyjnymi doradzamy naszym Klientom jak należycie zabezpieczyć ich transakcje, poprzez ochronę przed ryzykiem braku płatności od ich klientów.

W swojej działalności kierując się najwyższą jakością wykonywanych usług oraz efektywnością podjemowanych działań, SSP Finance Group przestrzega kodeksu dobrych praktyk.Kodeks dobrych praktyk to instrument, który nie tylko realizuje misję SSP Finance Group , ale również stanowi zbiór ogólnych norm i zasad którymi powinny kierować się firmy windykacyjne w swojej działalności.

Zapoznaj się z naszym kodeksem dobrych praktyk, pobierz go w wersji PDF