Usługi - SSP Finance Group

 

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe usługi windykacji wierzytelności poczynając od działań polubownych poprzez model windykacji sądowej aż po windykację przedegzekucyjną i egzekucyjną prowadzoną przy współpracy z komornikami. W celu szybkiego i efektywne odzyskania wierzytelności na etapie windykacji polubownej stosujemy narzędzia adekwatne do danej kategorii wierzytelności.

 

W przypadku gdy działania polubowne nie przyniosą efektu w ramach windykacji sądowej zapewniamy swoim klientom reprezentację procesową, wówczas gdy skierowanie sprawy do sądu staje się koniecznością

 

Po zakończonym postępowaniu sądowym negocjatorzy SSP Finance Group podejmują ponowną próbę polubownego odzyskania należności. Niekiedy również konieczna staje się współpraca z komornikami sądowymi.

 

W ramach Usług windyakcji świadczymy usługi takie jak:

1. windykacja polubowna »

2. windykacja łaczona »

3. windykacja sądowa »

4. windykacja przedegzekucyjna »

5. windykacja egzekucyjna »

6. windykacja zagraniczna »

 

Oferujemy również działania prewencyjne, które mają zmniejszać ryzyka powstania niezapłaconych na rzecz naszych klientów należności. W tym celu oferujemy takie usługi jak pieczęć prewencyjna, monitoring wierzytelności czy usługi wywiadowni gospodarczej. Współpracujemy z kancelariami adwokackimi, a w szczególności z Kancelaria Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy oraz biurami detektywistycznymi. Dobrze skonstruowane umowy również pozwalają niwelować ryzyko zatorów płatniczych.

 

W ramach działań prewencyjnych świadczymy usługi takie jak:

1. pieczęć prewencyjna »

2. doradztwo prawne »

3. monitoring wierzytelności »

4. wywiad gospodarczy »

5. informacja gospodarcza »

 

Prowadzimy Giełdę wierzytelności. Dla Klientów, którzy chcą szybko odzyskać swoje wierzytelności oferujemy usługe giełdy wierzytelności.

 

Odzyskiwanie wierzytelności

Windykacja polubowna

Celem działań podejmowanych w ramach procesu windykacji polubownej jest szybkie i efektywne odzyskanie wierzytelności jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. W ramach windykacji polubownej obsługujemy wierzytelności naszych klientów na każdym etapie przeterminowania. SSP Finance Group podejmuje się prowadzenia wszelkich spraw, niezależnie od stopnia trudności, terminu wymagalności czy statusu dłużnika. Wykorzystujemy wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem - korespondencję pocztową, pocztę elektroniczną, środki komunikowania się na odległość, w tym rozmowę telefoniczną czy SMS oraz w uzasadnionych wypadkach wizytę bezpośrednią. Podejmowane czynności dopasowujemy do każdego klienta, więcej...

Windykacja łączona

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych możemy dopisać wierzytelności dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych jak również zamieścić wierzytelność na giełdzie wierzytelności. Wpis dłużnika na giełdzie długów czy w rejestrze dłużników niewypłacalnych sprawa, że dłużnicy Ci tracą swoją wiarygodność na rynku, mają utrudnione funkcjonowanie, ograniczony dostęp do kredytów i zakupów ratalnych, więcej...

Windykacja sądowa

SSP Finance Group prowadzi w imieniu klientów procesy sądowe. Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo i prowadzenie procesów poczynając od przygotowani niezbędnej dokumentacji do wszczęcia procesu i zapewnienia klientowi reprezentacji procesowej aż do uzyskania nakazu zapłaty, a także tytułu wykonawczego, więcej...

Windykacja przedegzekucyjna

To etap postępowania, który ma miejsce po zakończonym postępowaniu sądowym. SSP Finance Group kontaktuje się z dłużnikiem za pomocą swoich windykatorów w celu odzyskania wierzytelności. Proponujemy zawarcie ugody oraz informujemy dłużnika o negatywnych konsekwencjach związanych z przymusowym odzyskiwaniem wierzytelności, łącznie z informacją o podjęciu środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez organy egzekucji więcej...

Windykacja komornicza

W ramach procesu windykacji komorniczej SSP Finance Group zapewnia klientowi dalszą reprezentację procesową. W ramach tego postępowania podejmowane są m. in. takie czynności jak: wszczęcie postępowania egzekucyjnego, składanie wniosków i dokumentów, nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu egzekucji, wspomaganie komornika w zakresie informacji o dłużniku, nadzór nad działaniami komornika oraz równoczesne negocjacje z dłużnikiem więcej...

Windykacja Komornicza

SSP Finance Group doradza oraz prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie wierzytelności na terenie całej Polski, krajów Unii Europejskiej oraz poza nimi. Prowadzimy postępowania windykacyjne na całym świecie, a dzięki wsparciu naszych zagranicznych partnerów usługi świadczone przez nas są najwyższą jakości więcej...

działania prewencyjne

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna oferowana przez SSP Finance Group jest tanim i prostym do wdrożenia narzędziem, którego celem jest nakłonienie kontrahentów do terminowego regulowania należności. Nasi klienci mogą posługiwać się pieczęcią prewencyjną m.in. na takich dokumentach jak faktury, noty księgowe, noty odsetkowe, dokumenty sprzedaży oraz wezwania do zapłaty. Pieczęć stanowi swego rodzaju ostrzeżenie, o tym, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone SSP Finance Group i niezwłocznie przez nią podjęte. Dodatkowym atutem posługiwania się pieczęcią prewencyjną jest informacja dla kontrahenta, że firma współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną dzięki czemu nie ryzykują pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami. Pieczęć jest również narzędziem, który mobilizuje do szybszej spłaty. więcej...

Monitoring Wierzytelności

Usługa monitoringu wierzytelności umożliwia naszym Klientom większą kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez ich kontrahentów. W ramach niniejszej usługi podejmujemy m.in. takie działania jak: ustalenie przyczyny opóźnienia w spłatach należności, doprowadzenie do terminowego regulowania zobowiązań oraz przypominanie o zbliżających się okresach płatności, aktualizujemy również bieżące saldo dłużnika. . więcej...

Doradztwo prawne

Naszym Klientom zapewnimy kompleksowe wsparcie prawne nie tylko w procesach windykacyjnych, ale również sprawach korporacyjnych, gospodarczych, w prawie spółek, prawie kontraktowym, prawie cywilnym, karnym, administracyjnym oraz podatkowym. Gwarancją tego, iż świadczone przez nas usługi będą najwyższej jakości jest współpraca z Kancelarią prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, którą tworzy zespół prawników, a w tym adwokatów i radców prawnych posiadających nie tylko znakomitą wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, które nabyli podczas pracy nad skomplikowanymi projektami prawnymi, ale również znających realia obrotu gospodarczego. więcej...

Wywiadownia gospodarcza

Wywiad gospodarczy pozwala przede wszystkim zebrać informacje na temat kontrahentów, która w działalności gospodarczej jest na wagę złota. Wywiad gospodarczy ma na celu określenie, czy zawiązanie współpracy lub choćby zawarcie jednorazowej umowy z danym kontrahentem nie będzie wiązało się dla firmy ze zbyt dużym ryzykiem. więcej...

Informacja gospodarcza

Naszym Klientom umożliwiamy weryfikację swoich potencjalnych kontrahentów po numerze NIP. Usługa ta pozwala na sprawdzenie, czy firma, z którą Klient rozważa współpracę, była windykowana przez SSP Finance Group. W przypadku odnalezienia firmy w bazie, istnieje możliwość sprawdzenia, kiedy przekazano nam sprawę do windykacji, jaka była wartość wierzytelności, wartość kwoty spłaconej i datę zapłaty. Dzięki sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta po numerze NIP Klient minimalizuje ryzyko podjęcia współpracy z nieuczciwą firmą. Współpracujemy również z innymi biurami informacji gospodarczej.więcej...

Giełda Wierzytelności

Giełda wierzytelności to miejsce gdzie wierzyciele, mogą zbyć swoje wierzytelności. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami na giełdzie wierzytelności.

Kim jesteśmy?

SSP Finance Group jest podmiotem wyspecjalizowanym w kompleksowej obsłudze wierzytelności. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony transakcji handlowych jak również szybkie i efektywne prowadzenie działań windykacyjnych...

więcej
Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Świadczymy usługi w Polsce i zagranicą.

  • Malborska 1/11, 03-286 Warszawa

  • +48 510-328-596

Godziny otwarcia

Nasze biuro jest czynne w godzinach:

  • pn-pt: 8:00-19:00

  • sb: 8:00-13:00