SSPFinance Group

Sprawdzony sposób dyscyplinowania dłużników

Pieczęć prewencyjna oferowana przez SSP Finance Group jest tanim i prostym do wdrożenia narzędziem, którego celem jest nakłonienie kontrahentów do terminowego regulowania należności. Nasi klienci mogą posługiwać się pieczęcią prewencyjną m.in. na takich dokumentach jak faktury, noty księgowe, noty odsetkowe, dokumenty sprzedaży oraz wezwania do zapłaty. Pieczęć stanowi swego rodzaju ostrzeżenie, o tym, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone SSP Finance Group i niezwłocznie przez nią podjęte.

Dodatkowym atutem posługiwania się pieczęcią prewencyjną jest informacja dla kontrahenta, że firma współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną dzięki czemu nie ryzykują pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami. Pieczęć jest również narzędziem, który mobilizuje do szybszej spłaty.

Powody by zamówić pieczęć prewencyjną:

1. Sprawdzone i skuteczne narzędzie dyscyplinowania dłużników;

2. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie;

3. kontrahenci w sposób priorytetowy traktują zobowiązania, przez wzgląd na obecność znaku firmy windykacyjnej na dokumentach płatniczych;

4. eliminacja nierzetelnych płatników;

5. o minimalizacja kosztów i eliminacja konieczności prowadzenia działań windykacyjnych w przyszłości;

6. poprawa płynności finansowej z uwagi na terminową spłatę wierzytelności przez kontrahentów;