SSPFinance Group

POLITYKA PRYWATNOŚCI SSP FINANCE GROUP

Wstęp

SSP Fiance Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000635400, NIP: 5242807878 (dalej jako "SSP Finance Group"), dbając o ochronę prywatności użytkowników korzystających z jego serwisów internetowych przedstawia poniżej zasady polityki prywatności, w tym reguły dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Przedstawiona polityka prywatności dotyczy całego systemu SSP Finance Group, w tym wszystkich kanałów teletransmisji, a w szczególności wszystkich stron internetowych. Użytkownik wywołujący domenę http://www.sspfinance.pl/ lub jej pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

Usługi SSP Finance Group

Dostęp do usług oferowanych przez SSP Finance Group jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

• stron internetowych,

• kontaktu telefonicznego,

• poczty elektronicznej,

• poczty tradycyjnej.

Elektroniczne kanały komunikacyjne zabezpieczone są przed nieuprawnionym lub nieautoryzowanym dostępem metodami kryptograficznymi.

Zabezpieczenie danych

SSP Finance Group spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Kontakt z SSP Finance Group

Klient może skontaktować się z SSP Finance Group za pomocą:

• telefonu: +48 510-328-596,

• poczty elektronicznej: biuro@sspfinance.pl.

• formularza kontaktowego na stronie www.sspfinance.pl

Konfiguracja po stronie klienta

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż SSP Finance Group stosuje na swoich stronach internetowych pliki cookies ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

e. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

f. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

g. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

h. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

i. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

j. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

k. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

l. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

m. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu ich na jego komputerze. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zbieranie danych osobowych do celów marketingowych

W przypadku zbierania danych osobowych do celów marketingowych, wypełniane formularze zawierają klauzule, w których osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Administratorem danych osobowych jest SSP Finance Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 1, lok. 11, 03-286 Warszawa, KRS 0000635400, NIP 5242807878.

Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane i wykorzystywane dla promowania działalności prowadzonej przez SSP Finance Group. Zaakceptowanie tego faktu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail.

Rozmowy prowadzone przez konsultantów mogą być nagrywane, a wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan na to zgodę. Zgłoszenia są realizowane od Poniedziałku do Piątku, w godzinach od 8:00 do 19:00.

Jeżeli użytkownik stron internetowych SSP Finance Group dokonał wpisu na listę mailingową, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail:biuro@sspfinance.pl

Zmiany w Polityce Prywatności

SSP finance Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki na stronie www.sspfinance.pl

Pozostałe postanowienia

SSP Finance Group nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy. SSP Finance Group dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w ww. serwisie były zawsze dostępne i czytelne.

SSP Finance Group zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. serwisie internetowym. Ww serwis daje dostęp do innych serwisów internetowych, które pozostają poza kontrolą SSP Finance Group. SSP Finance Group nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść innych serwisów.

Serwis internetowy SSP Finance Group daje dostęp do informacji prawnych, z zastrzeżeniem, ze żadna z części zawartości tekstowej nie zastępuje porady prawnej w określonych okolicznościach oraz w szczególności nie stanowi porady, opinii oraz informacji prawnej.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z niniejszego Serwisu Internetowego w zakresie dozwolonego użytku osobistego – tj. w zakresie wyznaczonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów znajdujących się w zasobach serwisu, zarówno podlegających ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie dla celów prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W razie stwierdzenia przez klientów SSP Finance Group nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@sspfinance.pl