SSPFinance Group

Windykacja polubowna wspierana przez giełdę wierzytelności

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych możemy dopisać wierzytelności dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych jak również zamieścić wierzytelność na giełdzie wierzytelności. Wpis dłużnika na giełdzie długów czy w rejestrze dłużników niewypłacalnych sprawa, że dłużnicy Ci tracą swoją wiarygodność na rynku, mają utrudnione funkcjonowanie, ograniczony dostęp do kredytów i zakupów ratalnych.

Powody by skorzystać z usługi windykacji łączonej SSP Finance Group:

1. podejmowanie działań mających na celu efektywne, szybkie i skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności przed etapem sądowym;

2. profesjonalne wsparcie prawne;

3. windykacja polubowna połączona z giełdą wierzytelności - możliwość szybkiej sprzedaży wierzytelności;