SSPFinance Group

Efektywność w windykacji polubownej

Celem działań podejmowanych w ramach procesu windykacji polubownej jest szybkie i efektywne odzyskanie wierzytelności jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. W ramach windykacji polubownej obsługujemy wierzytelności naszych klientów na każdym etapie przeterminowania. SSP Finance Group podejmuje się prowadzenia wszelkich spraw, niezależnie od stopnia trudności, terminu wymagalności czy statusu dłużnika. Wykorzystujemy wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem - korespondencję pocztową, pocztę elektroniczną, środki komunikowania się na odległość, w tym rozmowę telefoniczną czy SMS oraz w uzasadnionych wypadkach wizytę bezpośrednią. Podejmowane czynności dopasowujemy do każdego klienta.

Powody by skorzystać z usługi windykacji sądowej SSP Finance Group:

1. podejmowanie działań mających na celu efektywne, szybkie i skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności przed etapem sądowym;

2. profesjonalne wsparcie prawne;

3. oferujemy każdy rodzaj windykacji;

4. szybkość, efektywność i wysoka skuteczność działań;

5.działania są podejmowane niezależnie od trudności i terminu wymagalności wierzytelności;