SSPFinance Group

Windykacja ponakazowa możę stanowić skuteczne narzędzie w odzyskaniu wierzytelności

To etap postępowania, który ma miejsce po zakończonym postępowaniu sądowym. SSP Finance Group kontaktuje się z dłużnikiem za pomocą swoich windykatorów w celu odzyskania wierzytelności. Proponujemy zawarcie ugody oraz informujemy dłużnika o negatywnych konsekwencjach związanych z przymusowym odzyskiwaniem wierzytelności, łącznie z informacją o podjęciu środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez organy egzekucji. Windykacja ponakazowa jest prowadzona przez dedykowany zespół ekspertów we współpracy z kancelarią prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - działającą na zlecenie SSP Finance Group.

Powody by skorzystać z usługi windykacji SSP Finance Group:

1. SSP Finance Group zapewnia dalszą reprezentację procesową;

2. możliwość przyjęcia sprawy niezależnie od tego czy nakaz został uzyskany w wyniku działań SSP Finance Group;

3. nadzorowanie prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego;

4. dedykowany zespół nadzorujący prawidłowy przebieg postępowania;

5. współpraca z kancelarią Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy;

6. równoczesne negocjacje z dłużnikiem prowadzone przez negocjatorów oraz windykatorów SSP Finance Group;