SSPFinance Group

Zweryfikuj swoje kontrahenta

Wywiad gospodarczy pozwala przede wszystkim zebrać informacje na temat kontrahentów, która w działalności gospodarczej jest na wagę złota. Wywiad gospodarczy ma na celu określenie, czy zawiązanie współpracy lub choćby zawarcie jednorazowej umowy z danym kontrahentem nie będzie wiązało się dla firmy ze zbyt dużym ryzykiem.

Naszym Klientom umożliwiamy weryfikację swoich potencjalnych kontrahentów po numerze NIP. Usługa ta pozwala na sprawdzenie, czy firma, z którą Klient rozważa współpracę, była windykowana przez SSP Finance Group. W przypadku odnalezienia firmy w bazie, istnieje możliwość sprawdzenia, kiedy przekazano nam sprawę do windykacji, jaka była wartość wierzytelności, wartość kwoty spłaconej i datę zapłaty. Dzięki sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta po numerze NIP Klient minimalizuje ryzyko podjęcia współpracy z nieuczciwą firmą. Współpracujemy również z innymi biurami informacji gospodarczej.

Powody by skorzystać z usługi Wywiadowni Gospodarczej SSP Finance Group:

1. zmniejszenie ryzyka podejmowanej współpracy z nowym kontrahentem;

2. weryfikacja nowego lub aktualnego kontrahenta pod względem jego wiarygodności finansowej;

3. minimalizacja ryzyka gospodarczego współpracy z kontrahentem Klienta;